back to home dude

Bucket Cop

Bucket Cop

Om Bucket Cop

Hjälp polishinken att slå ut alla fångar. Använd objekten i din omgivning och se till att de allihopa prydligt försvinner bakom gallret igen. Kan du under varje strid samla de 3 stjärnorna?