back to home dude

Bubble Shot

Bubble Shot

Om Bubble Shot

Med en kanon får du knalla ner de svävande bubblorna i luften. Sikta noga, för du har endast ett visst antal kulor. Om du kommer i högre nivåer, blir det hela tiden svårare. Skjut alla bubblor ur luften!