back to home dude

Bubble Penguins

Bubble Penguins

Om Bubble Penguins

Dessa pingviner har färgade bubblor, jätte många färgade bubblor. Skjut dem till den rätta färgen och kombinera tre bubblor med samma färg för att låta dem spricka. Kombinerar du fler än tre bubblor? Då tjänar du en specialbubbla. Till vilken nivå kan du komma?