back to home dude

Bubble Panda

Bubble Panda

Om Bubble Panda

Pandan vill gärna till gonggongen och du måste hjälpa honom med det. Du kan göra det genom att klicka på pandan så att en bubbla kommer fram och att du flyger upp. Om du just vill nedåt, klicka då en gång till på pandan så att bubblan går sönder. Kan du föra pandan tryggt till gonggongen och samla 3 stjärnor?