back to home dude

Bubble Hamsters

Bubble Hamsters

Om Bubble Hamsters

Solroskärnorna sitter gömda i de färgade bubblorna. Skjut bubblorna till samma färg och om du kombinerar tre eller fler med varandra kommer de att smälla sönder. Ju längre rad med bubblor, desto fler poäng får du. Få antalet poäng innan bubblorna rör marken. Gör hamstrarna glada!