back to home dude

Bubble Guriko

Bubble Guriko

Om Bubble Guriko

Befria monstren genom att skjuta färgade bollar och kombinera tre bollar med samma färg. Använd boosters och ge inte upp!