back to home dude

Bubble Buster

Bubble Buster

Om Bubble Buster

Gör så snabbt möjligt kombinationer med tre eller fler likadana färgade bollar. Observera, det kommer hela tiden en ny rad med kulor.