back to home dude

Bring the Sun

Bring the Sun

Om Bring the Sun

Du är solriddaren, Solaire av Astora, son av kungen. Du har fallit lågt och massor av dystra monster är ute efter din själ. Du kan egentligen bara göra en sak. Det som du alltid har gjort. Dyrka solen! Dyrka solen och solen kommer att hjälpa dig.