back to home dude

Bridge Tactics 1

Bridge Tactics 1

Om Bridge Tactics 1

Placera ut dynamit på bron och vänta tills fienderna går över. Låt dynamiten exlodera, orsaka så mycket skada som möjligt på bron och se till att alla fiender blir elimenerade.