back to home dude

Bridge Hero

Bridge Hero

Om Bridge Hero

Det är dags att bygga broar! Försök att uppskatta vilka avstånd som du måste överbrygga och satsa allt för att komma så långt som möjligt! Lyckas du att tjäna de flesta poängen?