back to home dude

Bricks Breaking 2

Bricks Breaking 2

Om Bricks Breaking 2

Gör grupper med tre eller fler likadana och klicka bort dem. Om du klickar bort en grupp med minstens 15 likadana, får du en bomb.