back to home dude

Brave Triangle

Brave Triangle

Om Brave Triangle

Försök att leda den här snabba pilen genom att en labyrint av balkar utan att röra dem. Använd piltangenterna för att flytta till vänster och höger och upptäck att du ibland också måste teleportera från den ena sidan av fältet till den andra för att inte krocka. Så håll ögonen öppna och tänk snabbt. Hur långt kom du? Lycka till!