back to home dude

Bounty Monkey

Bounty Monkey

Om Bounty Monkey

Hjälp den lilla apan under hans flykt och undvik de farliga hinderna! Sväng dig från rep till rep, flyg över de vilda haven och samla så många föremål som möjligt! Lyckas du att få den högsta poängen?