back to home dude

Botiada

Botiada

Om Botiada

Se till att du kopplar ihop alla elektriska delar med varandra för att spela ut nivån! Försök dessutom att förse så många stenar som möjligt med ström för en högre poäng. Kommer du att lyckas få de flesta poängen?