back to home dude

Bone Sniffer!

Bone Sniffer!

Om Bone Sniffer!

Hjälp hunden att hitta tillbaka sitt ben genom att hjälpa honom förbi olika hinder! Klicka på objekten i nivån och lös så pusslet för att bana en väg fri!