back to home dude

Bombs Vacation

Bombs Vacation

Om Bombs Vacation

Försök att få bomben till målet så att bomben härligt kan explodera. Använd pilarna och de andra tecknen som står i spelet.