back to home dude

Bombs !

Bombs !

Om Bombs !

Se till att granaten exploderar nära de röda ringarna så att du kan framkalla en kedjereaktion. Vidrör inte den röda linjen-