back to home dude

Bomboozle 1

Bomboozle 1

Om Bomboozle 1

Om det ligger 3 eller fler Blobs med samma färg bredvid varandra kan koppla ihop dem en linje så låta dem försvinna! Men se till att inte linjen inte träffar samma Blob två gånger! Lyckas du att få den högsta poängen?