back to home dude

Bomber Blastic

Bomber Blastic

Om Bomber Blastic

Försök detonera så många bomber som möjligt genom att endast använda en bomb. Varje bomb har en ny reaktion.