back to home dude

Bomba Hjälmar

Bomba Hjälmar

Om Bomba Hjälmar

Försök att elimenera hjälmsoldaterna. Använd väggar, teleporterare och andra effekter till att träffa hjälmarna.