back to home dude

Bomb the Mountain

Bomb the Mountain

Om Bomb the Mountain

Berget faller ner. Det finns ingen utväg. Men du kan försöka. Eller? Hoppa från plattform till plattform och hitta en väg till säkerheten. Undvik el och lava och använd bubblor som skydd. Klarar du dig till slutet?