back to home dude

Bomb Dropper

Bomb Dropper

Om Bomb Dropper

Aktivera bombkastaren genom att hoppa mot den. Låt bomben falla och ta bomben till fienden. Först när du själv står på tryggt avstånd, då låter du bomben explodera.