back to home dude

Bomb Diver

Bomb Diver

Om Bomb Diver

Di stad blir anfallen. Försvara dig själv, samla ammunition, undvik bomber och rädda staden.