back to home dude

Bomb Besieger

Bomb Besieger

Om Bomb Besieger

Försök att kasta bomberna så att de träffar den fångade personon. Ibland behöver du hjälp av en vän till det. Kasta då bomberna först till honom och sedan till den fångade personen.