back to home dude

BNKR 2

BNKR 2

Om BNKR 2

Människor har gjort oss för länge sedan, men människorna är redan en tid försvunna. Vi är androids. Robotar med en mänsklig karaktär. Vi är i åratals på jakt efter batterier. Efter flera år är bunkern äntligen öppen, kanske finns det där några batterier att hitta?