back to home dude

Blym

Blym

Om Blym

Hitta vägen till teleportmaskinen. Hoppa från block till block och släpa blocken när det behövs. Se upp, i vissa nivåaer kommer du att träffa på spikar. Dessa får du inte träffa!