back to home dude

BlueBlox

BlueBlox

Om BlueBlox

I spelet BlueBlox är målet att föra de två blå blocken tillsammans. Hur? Ta bort de andra blocken eller använd dem för att föra samman de blå.