back to home dude

Bloosso Run

Bloosso Run

Om Bloosso Run

Hjälp Bloosso att undvika de många hindrena under hans flykt! Hoppa över raviner, glid under träd och samla så många mynt på vägen som möjligt. Kan du klara de extra 10 uppdragen?