back to home dude

Bloodbath Avenue 1

Bloodbath Avenue 1

Om Bloodbath Avenue 1

Du måste vidare på denna väg, men på vägen träffar du på zombies. Utplåna dem allihopa och samla energi och ammunition för att komma vidare.