back to home dude

Blockys Escape

Blockys Escape

Om Blockys Escape

Ett block, en utväg och en massa hinder på dess väg. Kommer du att kunna ta blocket säkert till utgången? Du har också en stjärna som du måste hämta upp på vägen. Se upp och se till att du inte hamnar under ström!