back to home dude

Blockoomz 2

Blockoomz 2

Om Blockoomz 2

Dessa arga träd måste allihopa bli borttagna så snabbt som möjligt. Vissa är redan på väg, nmen andra inte ännu. Ändå vill du ta bort dem allihopa. Titta noga och tänk ut ett sätt hur du kan bli av med alla träd.