back to home dude

Blockoomz 1

Blockoomz 1

Om Blockoomz 1

Ta bort alla block från skärmen utan att låta stjärnan falla. Du kan klicka på vissa block för att få dem att explodera, andra block kan du endast indirekt förflytta. Försök att spela ut varje spel med så få handlingars som möjligt och försök att vinna guldmedaljerna!