back to home dude

Blockfall

Blockfall

Om Blockfall

Om det står två likadana Minecraft block bredvid varandra, kan du trycka bort dem. Om det står mer än två går det också. Hur många block låter du vara kvar?