back to home dude

Block the Pig

Block the Pig

Om Block the Pig

Det här spelet är egentligen ganska lätt. Se till att grisen inte kommer undan. Placera stenarna på sidan av fältet och se till att den inte når sidan. Då går han nämligen bort. Du får i början bara placera tre stenar, så tänk noga efter.