back to home dude

Block Shooter

Block Shooter

Om Block Shooter

Block Shooter är ett snabbt skjutspel där du måste skjuta rader av block som faller ned på ditt rymdskepp från ovan. Varje block behöver ett annat antal skott för att förstöras. Om du förstör alla blocken innan de når dig, fantastiskt. Koncentrera dig annars på att förstöra minst ett så att du kan glida genom klyftan utan att krossas.