back to home dude

Block Ninja HD

Block Ninja HD

Om Block Ninja HD

Ninjor och vattenmeloner är inte en bra kombination. För melonerna i alla fall inte. Du skär alla meloner som flyger i bilden, i bitar. Se till att du inte missar någon, eftersom varje bit du missar resulterar i en straffpoäng . Efter tre straffpoäng är det gjort med dig! Och glöm inte att undvika dynamiten. Du vill naturligtvis inte spränga upp dig själv.