back to home dude

Block Movers

Block Movers

Om Block Movers

Flytta det gröna monstret mot utgången och använd så få steg som möjligt. Men se upp för de andra monstren i fältet, eftersom de rör sig tillsammans med dig.