back to home dude

Block Drop

Block Drop

Om Block Drop

Flytta kristallen för att avlägsna alla block förutom slutblocket. Låt blocken försvinna genom att hoppa på dem.