back to home dude

Blobuloids

Blobuloids

Om Blobuloids

Försök att mata alla Blobs så snabbt som möjligt! Ge varje Blob den rätta födan, och fortsätt att göra det tills dem allihopa har lämnat skärmen. Kan du få den snabbaste tiden?