back to home dude

Blob Thrower 2

Blob Thrower 2

Om Blob Thrower 2

I Blob Thrower 2 är det meningen att du på nytt får ihop de gula klumparna. Skjut ut de svarta klumparna ur kanonen och sök efter en lösning för att förena de gula klumparna. Från att klistra till explodera. Dessa klumpar gör allt för att nå sina mål. Kan du hjälpa dem?