back to home dude

Blob Krig

Blob Krig

Om Blob Krig

Vinn kriget genom att få flest blobbar med din egen färg. Gör det strategiskt!