back to home dude

Blob: Escape from Lab-16B

Blob: Escape from Lab-16B

Om Blob: Escape from Lab-16B

Hjälp det gröna monstret att fly från laboratoriet. Du kan slå ihop och dela upp det gröna monstret för att kunna komma till svårtillgängliga platser!