back to home dude

Blo Bloxy

Blo Bloxy

Om Blo Bloxy

Förflytta det blåa blocket till nivåens utgång, men se till att du inte träffar de röda blocken! Klicka på de gröna blocken för att ta bort dem.