back to home dude

Blind Game

Blind Game

Om Blind Game

Försök att äta upp lådorna och andra figurer utan att du blir träffad av skarpa kanter eller andra farliga föremål.