back to home dude

Blast Rider

Blast Rider

Om Blast Rider

Hoppa upp på din motorcykel och gör dig redo för loppet! Se till att du helskinnad når målet och utför på vägen så många stunt som möjligt för att få tillräckligt med poäng. Kommer du att lyckas att spela ut var och en av dessa nivåer?