back to home dude

Blast Pit

Blast Pit

Om Blast Pit

En gång i striden arenan, det finns ingen kvar att skydda brickorna. Eller ändå? Lyckligtvis är du där! Du har maskiner som du kan placera i arenan. Dessa skjuter på fienden så fort de kommer i visiret. Skydda alla brickor och var en hjälte!