back to home dude

Blast Passage

Blast Passage

Om Blast Passage

Döda de andra monstren och robotarna genom att placera bomber och ta mynt för att få högre poäng!