back to home dude

Blade Rush

Blade Rush

Om Blade Rush

Hoppa upp på balkarna och väggarna. Försök så snabbt som möjligt att nå målet. Inte nöjd med din sluttid? Försök då att förbättra din poäng.