back to home dude

Blackjack Mästare

Blackjack Mästare

Om Blackjack Mästare

Spela Blackjack mot datorn genom att försöka komma så nära 21 som möjligt, men inta få högre än 21.