back to home dude

Blackbeard's Assault

Blackbeard's Assault

Om Blackbeard's Assault

Använd de olika kanonerna och skjut iväg färgade kulor! När det ligger 3 eller flera kulor med samma färg bredvid varandra blir de borttagna ur raden! Vissa bollar utför speciella actions när de blir borttagna!